Wasilewski Wiesław - Strona Rodziny Wasilewskich

Prawa, różne zasady i maksymy - Strona Rodziny Wasilewskich

Przejdź do treści

Prawa, różne zasady i maksymy


Prawa, zasady i maksymy

Podstawowe Prawo Murphy'ego:
Jeżeli coś może się nie udać - nie uda się na pewno.
Nigdy nie kłóć się z głupcem - ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
Jeżeli myślisz, że idzie dobrze - na pewno nie wiesz wszystkiego.
Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz.
Druga kolejka jest zawsze szybsza.
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia - głupcy są zbyt pomysłowi.
Światełko w tunelu - to reflektory nadjeżdżającego pociągu.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc.
Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
Aby otrzymać pożyczkę, najpierw musisz udowodnić, że jej nie potrzebujesz.

Złota zasada Murphy'ego:
Zasady określa ten, kto ma złoto.

Zasada Robertsona:
Dyplomata to ktoś, kto mówi ci, abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż.

Prawo Gumpersona:
Prawdopodobieństwo każdego zdarzenia jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane.

Prawo Wylera:
Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi ich zrobić sam.

Prawo Cheopsa:
Nic nigdy nie zostało zbudowane według planu i w granicach budżetu.

Prawo Balaniego:
Jak długo trwa minuta, zależy od tego, po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

Prawo Liebermana:
Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie jakiegoś zadania należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa i przyjąć jednostkę o rząd wyższą.

Prawo Greena:
Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym mówisz.

Maksyma Manly'ego:
Logika jest absolutnie pewną metodą dochodzenia do niepewnych wniosków.

Prawo Sattingera:
Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli włożysz wtyczkę do gniazdka.

Prawo Fetta:
Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia.

Zasada Tsara:
Przy dziesięciu priorytetowych sprawach któraś na pewno będzie wykonana jako pierwsza.

Dylemat Główny:
Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów. Pesymista obawia się, że może to być prawdą.

Pochodne Prawa Murphy'ego:
Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać. Wszystko wali się naraz.

Matematyczny dowód Prawa Murphy'ego:
Prawidłowa formuła matematyczna Prawa Murphy'ego w dziedzinie komputerowego przetwarzania danych ma postać: 1+1=2 gdzie "=" jest symbolem oznaczającym "niekiedy, jeśli w ogóle".

Filozoficzne podstawy do prawa Murphy'ego:
1. Sztuczna inteligencja jest lepsza od naturalnej głupoty.
2. Jeżeli uczynisz komuś przysługę, to jesteś od zaraz trwale za to odpowiedzialny.
3. Niejasność jest wielkością niezmienną.
4. Skrót jest najdłuższą drogą pomiędzy dwoma punktami.
5. Cztery zjawiska blokują postęp ludzkości: ignorancja, głupota, komitety normalizacyjne oraz ludzie sprzedający komputery.
6. Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe.

Osiem Praw Szanownego Klienta:
1. Klientowi nigdy nie przyjdzie na myśl ile kosztuje projekt, tylko ile można na tym projekcie zaoszczędzić..
2. Jeżeli udało Ci się wprowadzić w programie, wymagane przez klienta poprawki, wtedy on z nich zrezygnuje..
3. Żaden klient nie wie czego właściwie chce..
4. Każdy klient wie dokładnie czego nie chce..
5. Żaden klient nie chce tego co masz już gotowe..
6. Nie wie także co chciałby mieć zamiast tego..
7. Klient, który najmniej płaci marudzi najwięcej..
8. Klient żąda większych zmian dokładnie wtedy, kiedy produkt jest już gotowy.

Motto:
Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.


Copyright 2000-2023 - Wiesław Józef Wasilewski
English
Deutsch
Rusian
Wróć do spisu treści